You are here

Biznis zone Podgorice

03/12/2015

Sekretarijat za razvoj preduzetništva Glavnog grada organizovao je 3. decembra 2015. godine u Privrednoj komori okrugli sto na temu: „Nacrt Odluke o utvrđivanju biznis zona na području Glavnog grada i podsticajima za veću zaposlenost”.

Skup je održan u cilju upoznavanja privrednika sa predlogom utvrđenih biznis zona na teritoriji Podgorice, urbanističkim parcelama u okviru zahvata DUP-ova u kojima se nalaze biznis zone, djelatnostima koje se mogu obavljati u njima, olakšicama za privredne subjekte, kao i o broju novozaposlenih po urbanističkoj parceli - uslovu za ostvarivanje navedenih olakšica.

Riječ je o Agroindustrijskoj zoni površine 43,39 hektara, zatim Servisno-skladišnoj zoni od 151,26 hektara te Industrijskoj zoni A na 219,05 hektara. U njima privredni subjekti mogu obavljati djelatnosti iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, agro i prerađivačke industrije, saobraćaja, skladištenja, informisanja i komunikacija, proizvodnog zanatstva, stručne, naučne i tehničke djelatnosti. Tamo će biti magacini, radni pogoni prerade, dorade, pakovanja i ekspedicije, izložbeno-prodajni saloni, robno-distributivni centri, privredni objekti i uslužne djelatnosti.

Finansijske olakšice privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost u biznis zoni su:

- Davanje zemljišta na korišćenje na period do 30 godina bez naknade; 
- Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta pod uslovom da investitor o svom trošku izvrši komunalno opremanje lokacije, u skladu sa Odlukom o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; 
- Oslobađanje obaveze plaćanja godišnje naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji biznis zona na pet godina;
- Oslobađanje od plaćanja  poreza na  nepokretnosti na pet godina, u skladu sa Odlukom o porezu na nepokretnosti. 

Lokacije za izgradnju objekata u biznis zonama se dodjeljuju korisnicima na osnovu javnog poziva.

Kriterijumi za izbor korisnika prijavljenih na javni poziv su: broj zaposlenih; vrijednost investicije; dužina korišćenja zemljišta; ocjena kvaliteta investicionog projekta; reference podnosioca zahtjeva i ocjena Komisije o obezbijeđenom izvoru finansiranja. Ugovor sa izabranim korisnikom zemljišta unutar biznis zone se potpisuje najkasnije do 30 dana, od dana odluke Komisije koja vrednuje ponude.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture koje privredni subjekti izgrade u biznis zoni su u svojini Glavnog grada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina.

Pravo na olakšice imaju privredni subjekti koji u roku od tri mjeseca od dana početka obavljanja djelatnosti u biznis zoni zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme sa odgovarajućim brojem lica, sa evidencije nezaposlenih u Glavnom gradu.

Organ Glavnog grada zadužen za poslove preduzetništva upravlja biznis zonama, vodi registar korisnika i nadzire da li oni ispunjavaju uslove o minimalnom broju zaposlenih.

Ova odluka će se primjenjivati od 1. januara 2016. godine. Javna rasprava traje do 10. decembra i zainteresovani mogu do tada dostavljati primjedbe i sugestije.

U radu skupa učestvovali su sekretar za preduzetništvo Marko Ćulafić, njegov zamjenik Vladimir Pavićević, Vladimir Rajčić, Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici Glavnog grada, Maša Vučinić iz Ministarstva finansija, Aleksandar Mitrović iz Privredne komore Crne Gore, Zoran Vulevič MBA, te privrednici Vasilije Miličković, Zoran Koprivica, Saša Radunović i Ilija Aleksić.

bridgemedia | Nike SB