You are here

Komunikacione vještine važne za ostvarenje poslovnih ciljeva

03/06/2021

Privredna komora Crne Gore je, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, 3. juna 2021. godine, organizovala seminar na temu „Komunikacione vještine“.

Predavač je bila Ana Đurović, diplomirani ekonomista za međunarodni biznis koja već 18 godina radi u Crnogorskom Telekomu, a preko 10 godina je lider za korisničke prigovore. U radu sa ljudima i timovima, pomaže im pri njihovom unaprijeđenju, koristeći višegodišnje iskustvo i mnogobrojne alate i metode, kako u grupnom, tako i individualnom radu sa njima.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić je u uvodnoj riječi istakao da kvalitet našeg života i nivo našeg uspjeha zavise direktno od kvaliteta naše komunikacije.

- Razumijevanje kako ljudi struktuiraju svoja iskustva i kako komuniciraju, beskrajno povećava naš potencijal za empatiju, za uticaj i za mogućnost postizanja napretka i promjene - kazao je on.

Perazić smatra da lideri savremenog doba znaju da je svako pitanje intervencija kojim mogu pridobiti saglasnost i podršku drugih ljudi. Inteligentnim pitanjima, lideri takođe mogu izvršiti pozitivan uticaj na zaposlene, podržati ih i probuditi u njima pokretačku energiju za ostvarenje punog potencijala.

On je istakao važnost poslovne komunikacije čija je smisao u razmjeni poruka sa ciljem da se prenesu i razmijene informacije, ideje, iskustva, aktivnosti između različitih djelova kompanije u cilju donošenja poslovnih odluka, njihove realizacije i ugrađivanja poslovnih odluka u poslovni sistem.

- Način na koji razumijemo, tj. kodiramo poruku, utiče na naše krajnje rezultate, preko misli, riječi, akcija koje preduzimamo, preko naših sposobnosti, strategija i uvjerenja. Često, usljed šumova u komunikaciji, dolazi do nerazumijevanja i konflikata - kazao je Perazić.

Đurović je istakla da je tema seminara jezik, tačnije vještina govora, i da o govoru treba govoriti, a njeno predavanje posvećeno riječima i pitanjima.

- Kao što i sama riječ „vještina“ kaže, majstorstvo u komunikacionim vještinama, zahtijeva vježbanje, praksu i kontinuiran rad. Kroz ovaj rad otvaramo novi kanal komunikacije, učimo strukturu, šta se to krije iza riječi, i primjećujemo puno stvari koje nismo primjećivali ili smo zanemarivali- kazala je ona.

Đurović je rekla da vježbanjem stvaramo nove neuro veze, i da je jedno znati šta se treba uraditi, a sasvim drugo kako zaista postići taj cilj u praksi.

Smatra da nam u poslovnom kontekstu vještina postavljanja preciznih, elegantnih i inteligentnih pitanja pomaže da postavljamo i ostvarujemo ne samo naše ciljeve, već i ciljeve naših timova i cjelokupne kompanije.

- Smisao poslovne komunikacije je u razmjeni poruka sa ciljem da se prenesu i razmijene informacije, ideje, iskustva, aktivnosti između različitih djelova kompanije u cilju donošenja poslovnih odluka, njihove realizacije i ugrađivanja poslovnih odluka u poslovni sistem. Stoga je od ključne važnosti da prenesene poruke budu jasne i potpune - poručila je ona.

Đurović je istakla da bismo ostvarili svoje ciljeve, bili uspješni i uticajni, dobili emocionalnu saglasnost i podršku drugih ljudi, motivisali na akciju sebe, svoje saradnike, klijente, prijatelje, pokrenuli promjenu i napredak, neophodno je da znamo kako da unaprijedimo svoju sposobnost da u svakoj oblasti gradimo stabilne i dugoročne veze. To je jedini put za ostvarenje trajnog uspjeha, kako ličnog tako i poslovnog. Kvalitet našeg života i nivo našeg uspjeha zavise direktno od kvaliteta naše komunikacije.

Ona je kazala da će nas poznavanje stukture govora, govornih obrazaca i vještine postavljanja pitanja učiniti osobom za koju će sagovornik misliti da je prava osoba, na pravom mjestu, u pravo vrijeme, koja zna da aktivno sluša.

Đurović je apostrofirala da komunikacione vještine u jednoj kompaniji direktno utiču na njenu organizacionu kulturu, a da je uspjeh sprovođenja poslovnih strategija, održivost i razvoj kompanija u direktnoj korelaciji sa uspješnom implementacijom odgovarajuće organizacione kulture.

- „Coaching kultura“ je dio konstruktivne organizacione kulture i zato je poželjno uvesti i njegovati, a temelji se na sistemu vrijednosti i doprinosi razvoju kompanije, kroz razvoj ljudi- kazala je ona, dodajući da je jedan od najvažnijih alata coaching kulture ona o postavljanju pravih pitanja, na pravi način.

Ona smatra da lideri savremenog doba inteligentnim pitanjima, mogu izvršiti pozitivan uticaj na zaposlene, podržati ih i probuditi u njima pokretačku energiju za ostvarenje punog potencijala.

- Transfer znanja u okviru kompanije, kao i između kompanija u oviru crnogorske privrede, ali i u širim okvirima neophodno je raditi sistemski i kontinuirano - poručila je ona.

Đurović je zaključila da u crnogorskoj privredi i društvu uopšte, ima mnogo prostora za napredak kada su komunikacione vještine u pitanju.

- Uglavnom su multinacionalne kompanije, ali i rijetki crnogorski preduzetnici već shvatili značaj primjene ovih vještina - zaključila je ona.