You are here

Nagrada Privredne komore

Nagrada Privredne komore je ustanovljena 1969. godine.

Nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije:
- uspješno poslovanje,
- društvena odgovornost,
- inovativnost i
- unapređenje menadžmenta.

Izuzetno, članovima Komore, njihovim asocijacijama, drugim pravnim licima, međunarodnim organizacijama i pojedincima, Nagrada Komore može se dodijeliti za poseban doprinos razvoju privrede i afirmaciji Privredne komore.

Nagrade Komore za uspješno poslovanje i za društvenu odgovornost dodjeljuju se članovima Komore u obliku plakete sa poveljom.
Nagrade Komore za inovativnost i za unapređenje menadžmenta dodjeljuju se pojedincima ili grupi u obliku plakete sa poveljom i novčanog iznosa.

Odluku o dodjeli nagrada donosi Odbor za dodjelu nagrada Komore, koji je izabran od strane Upravnog odbora. Odbor ima sedam članova.

Predsjednik:

- Dr Milan Lakićević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Članovi:

- Nina Drakić, potpredsjednica PKCG
- Ivan Karadžić, izvršni direktor Mercator-CG doo, Podgorica
- Katarina Kaženegra, izvršni direktor, AD HG Budvanska rivijera, Budva
- Biljana Jelić, samostalna savjetnica I u Sektoru za ljudske resurse, Uprava prihoda
- Vojin Žugić, osnivač i izvršni direktor, Stadion doo, Podgorica
- Dr Milorad Katnić, predsjednik Odbora direktora, Financial Solutions doo Podgorica