You are here

Otvaranje novih mogućnosti poslovne saradnje Crne Gore i Kosova

01/07/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Biznis forumom Ulcinj i poslovnim udruženjem Esnaf iz Prizrena, organizovala je 1. jula 2021. godine poslovne susrete sa privrednicima Kosova u hotelu Hilton.

Cilj foruma je bio unapređenje ekonomske saradnje između privrednika Crne Gore i Kosova, posebno u oblasti trgovine, drvoprerade i metaloprerade.

Skup je otvorio Pavle D. Radovanović, potpresjednik Privredne komore Crne Gore, koji je kazao da ova asocijacija prepoznaje potencijal naše privrede da ostvaruje značajniju poslovnu saradnju van granica zemlje.

- Danas je prilika da zajedno sa kosovskim partnerima intenziviramo aktivnosti koje već traju kroz bilateralnu saradnju komora, kao i kroz Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana - istakao je Radovanović.

Prema njegovim riječima, Kosovo je među veoma značajnim partnerima Crne Gore u spoljnotrgovinskom poslovanju, a imajući u vidu stvarne kapacitete i potrebe naših zemalja, ističe da je realizacija spoljnotrgovinskih poslova nedovoljno intenzivna.

Radovanović je podsjetio da je jedna od inicijativa koju je Privredna komora Crne Gore pokrenula stvaranje infrastrukturnih pretpostavki za saobraćajnu povezanost, posebno u dijelu drumskog i željezničkog saobraćaja. Realizacija ovog plana rezultiraće uspostavljanjem trajnijih poslovnih aranžmana, te obezbijediti široke lepeze različitih usluga, roba i novih ekonomskih vrijednosti, navodi on.

Radovanović je apostrofirao značaj potpisivanja memoranduma između dva nacionalna biroa osiguravača, nakon čega više neće biti potrebno zaključivati polise graničnog osiguranja pri u ulasku u obje zemlje. Time je ukinuta jedna od mnogih netarifnih barijera koje ometaju nesmetan protok ljudi, roba i kapitala kroz regiju Zapadnog Balkana.

- Sa aspekta crnogorske turističke privrede ovaj memorandum ima poseban značaj zbog očekivanja značajnijeg priliva kosovskih turista tokom glavnog dijela sezone. Ne manji značaj ima i činjenica da je Zapadni Balkan od danas slobodna roming zona. „Roming kao kod kuće” podrazumjeva korišćenje rominga bez dodatnih troškova čime se značajno olakšava svakodnevna komunikacija i poslovanje bez dodatnih troškova – kazao je Radovanović.

Ističe da u svijetlu integracionih procesa u EU moramo intezivno raditi na povećanju stepena konkurentnosti naših preduzeća.

- Očuvanje konkurentskih pozicija u matičnim zemljama neće biti moguće osim u slučaju da se blagovremeno ostvare veze srodnih i komplementarnih preduzeća na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi. Strateška partnerstva između preduzeća regiona, pored ostvarivanja novih vrijednosti, obezbjeđuju i koncept održive konkurentnosti i po ulasku u EU – zaključio je Radovanović.

Učesnike poslovnog foruma je u ime Vlade Kosova pozdravio ministar regionalnog razvoja Fikrim Damka.

- Želim da biznis forum otvori nove mogućnosti za saradnju privrednika Crne Gore i Kosova. Uspješno razvijamo partnerstvo na diplomatsko-političkom nivou i potrebno je da to prenesemo i na ekonomski – kazao je ministar Damka.

Prema njegovim riječima, države Balkana treba da sarađuju na osnovu zajedničkih vrijednosti i interesa, a ekonomski razvoj treba da glavni pokretački faktor.

- Pod uticajem ekonomije granice nestaju. Privrednici će nas najbolje povezivati u budućnosti i pozivam da se sve institucije omoguće siguran ambijent za njihovo poslovanje. Potrebno je podržati digitalizaciju poslovanja naših kompanija radi uspješne tranzicije ka digitalnom svijetu – ocijenio je Damka.

Varis Xhejlani, predsjednik Udruženja Esnaf Prizren, posebno je pozdravio ukidanje polisa graničnog osiguranja između Crne Gore i Kosova, ističući bitnu ulogu Vlada dvije zemlje u tom procesu.

On je kazao da je ESNAF započeo svoj rad 1994. godine i da predstavlja jednu od najvažnijih nevladinih organizacija na Kosovu, koja broji više od 300 članova sa više od 6000 radnika.

- Naše Udruženje je intenzivno doprinosilo ekonomskom razvoju, i svi projekti koje smo do sada realizovali bili su mostovi između privrede, institucija, komora, kako na Kosovu, tako i u regionu - kazao je Xhejlani.

Prema njegovim riječima, potpisani memorandumi o saradnji između poslovnih organizacija Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Crne Gore omogućiće još uspiješniju saradnju i otvoriti mogućnosti za napredak u svim oblastima.

- Saradnju treba osnažiti prvenstveno preko sajmova, poslovnih foruma, bilatelarnih susreta, festivala, i to tokom cijele godine, ne samo u turističkoj sezoni – kazao je Xhejlani i dodao da ovaj dan predstavlja samo početak intenziviranja zajedničke saradnje poslovnih zajednica dvije države.

Prema njegovim riječima, izvoz sa Kosova u Crnu Goru u 2019. godini je iznosio 19,5 miliona eura a uvoz 28,5 miliona.

- Obim trgovinske razmjene se svake godine sve više uvećava i treba dalje raditi na tome – kazao je on.

Predsjednik Biznis foruma Ulcinj Nazif Cungu ukazao je na izuzetan potencijal ekonomske saradnje Kosova i Cren Gore, prije svega u razmjeni usluga, roba, poljoprivredi i turizmu.

- Ovaj sastanak će pomoći na putu Kosova i Crne Gore ka Evropskoj uniji, i povezivanju privrednika, razmjeni ideja i izgradnji snažnih kapaciteta, što smatramo da je jedini način da budemo konkurentni na evropskom tržištu – rekao je Cungu.

Prema njegovim riječima, Zapadni Balkan je povezaniji nego ikad, ali to još nije u skladu sa potencijalima poslovnih zajednica.

Navodeći oblasti za saradnju, Cungu je posebno apostrofirao digitalne tehnologije, dodajući da ukidanje rominga pospješuje komunikaciju, protok informacija ideja i tehnologija što predstavlja osnov dinamičnog razvoja ekonomija.

- Hvala Privrednoj komori Crne Gore na visokoprofesionalnoj organizaciji ovog skupa – rekao je Cungu.

Ekonomske potencijale Crne Gore predstavila je potpredsjednica Privredne komore dr Nina Drakić, a nakon toga su uslijedili bilateralni razgovori privrednika naše zemlje i Kosova.

Dušan Boričić, preduzeće Bordid iz Podgorice, kaže da se već 30 godina bave proizvodnjom sirila te da sa kosovskim kompanijama već imaju uspostavljene kontakte.

- Naši proizvodi su već u manjoj mjeri zastupljeni i prepoznatljivi na Kosovu i želimo da budemo još prisutniji na tom tržištu. Tokom ovog foruma želimo da uspostavimo kontakte sa potencijalnim poslovnim partnerima – kazao je Boričić, ističući da je ovo tržište veoma značajno za crnogorske proizvođače.

Kompanija Tema Group bavi se proizvodnjom žvakaćih guma i karamela i zapošljava 15 radnika.

- Crna Gora je vrlo interesantno tržište za naše proizvode jer planiramo da budemo prisutni kako ovdje tako i na prostoru cijelog regiona Zapadnog Balkana – kazao je Omer Macun, predstavnik kompanije.