You are here

Kontakt

Pomoć,  stručne informacije i IT podrška za korisnike sertifikata:

Maja Đurović
Tel: +382 20 230 423
mdjurovic@pkcg.org

Srđa Vujošević
Tel: +382 20 230 422
svujoševic@pkcg.org

smeexcellent@pkcg.org