You are here

Saopštenja

Format: 2022-06-21
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Digitalna transformacija neostvariva bez adekvatno pozicioniranog IT sektora
Razvoj Industrije 4.0 jasno ukazuje da digitalna transformacija nije trend već potreba, a samo dobro razvijen IT sektor može pružiti kvalitetnu podršku tom procesu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uskladiti cijene građevinskog materijala u ugovorenim tenderima sa njihovim rastom na tržištu
Posljednjih par mjeseci cijene građevinskog materijala su enormno porasle, pa se postavlja pitanje daljeg opstanka kompanija iz ove oblasti, pogotovo privrednih subjekata koji su ranije ugovorili poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, saopšteno je na sjednici Odbora...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Oprez zbog rasta inflatornog pritiska
U uslovima rasta inflacije i tražnje realno je očekivati povećanje kamatnih stopa na kredite i veće učešće varijabilnih kamatnih stopa, ocijenjeno je 22. marta na sjednici Odbora udruženja banaka, drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Oprez zbog rasta inflatornog pritiska
U uslovima rasta inflacije i tražnje realno je očekivati povećanje kamatnih stopa na kredite i veće učešće varijabilnih kamatnih stopa, ocijenjeno je 22. marta na sjednici Odbora udruženja banaka, drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Što prije odblokirati rad državnih institucija
Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, sa sjednice održane 21. marta, apelovao je na što skoriju deblokadu rada državnih institucija kako bi se u izazovnom vremenu zaštitili interesi crnogorske privrede.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Iznaći način da se sačuva  TARA AEROSPACE
Odbor udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore apeluje da se iznađe način kako bi se omogućio opstanak člana ovog Odbora, kompanije TARA AEROSPACE AD Mojkovac. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Energijom iz obnovljivih izvora do energetske nezavisnosti
U Privrednoj komori Crne Gore, u saradnji sa Inženjerskom komorom i Strukovnom komorom mašinskih inženjera, 17. marta 2022. godine organizovan je stručni skup na temu „Obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori - energija sunca“. >>

Pages