You are here

Saopštenja

Format: 2022-06-21
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Informacioni sistem povećaće efikasnost djelovanja inspektora i špeditera
Informacioni sistem Sanitarne inspekcije omogućiće špediterima da elektronski popunjavanju zahtjeve za pregled pošiljki iz redovnog uvoza. Time će se povećati efikasnost inspektora i olakšati procedura špediterima. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Dobra saobraćajna i lučka infrastruktura preduslov konkurentnosti
Okruženje intenzivno investra u lučku i saobraćajnu infrastrukturu i potrebno je da Crna Gora drži korak kako bi bila konkurentna u odnosu na njega, poručeno je sa sjednice Odbora udruženja saobraćaja Privredne komore održane 29. marta.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Što hitnije pristupiti povećanju vrijednosti ugovora po javnim nabavkama
Poremećaji na tržištu uzrokovali su poskupljenje gotovo svih građevinskih materijala, goriva, maziva i drugih resursa u lancu izvođenja građevinskih radova i usluga, a već danas se cijene repromaterijala ne mogu ni kontrolisati niti predvidjeti, te je neophodno što hitnije...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Skupština PKCG: Što hitnije rješavati izazove krize
Skupština Privredne komore Crne Gore, sa sjednice održane 28. marta, uputila je apel da je Crnoj Gori što hitnije potrebna funkcionalna Vlada koja će osigurati rješavanje izazova sa kojima se suočava poslovna zajednica usljed aktuelne krize zbog rata u Ukrajini. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kriterijumi za dodjelu šuma da budu jednaki za sve drvoprerađivače
Drvoprerađivači su formirali radne grupe koje će zajednički predložiti uslove i kriterijume vrednovanja ponuda za učešće na javnom pozivu za davanje državnih šuma na korišćenje u tekućoj godini. Dvije radne grupe drvoprerađivača zastupaće interese velikih i malih drvoprerađivača i...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Lanac snabdijevanja nije ugrožen
Trgovci kontinuirano i efikasno ispunjavaju svoju misiju snabdijevanja crnogorskog tržišta. Iako inflatorna kretanja uzorokovana ratom u Ukrajini utiču na sve, lanac snabdijevanja u Crnoj Gori nije ugrožen. Brašno kao artikal zahtijeva poseban tretman i neophodno je uložiti dodatni...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora razumije zahtjeve izvođača građevinskih radova za povećanjem ugovorenih iznosa po javnim nabavkama
Mogućnosti izmjena iznosa ugovora zaključenih po tenderima postoje, a iste stoje na raspolaganju naručiocima kao njihovo zakonsko ovlašćenje iz Zakona o javnim nabavkama, zaključeno je na današnjem sastanku predsjednice Privredne komore dr Nine Drakić i privrednika, sa...>>

Pages