You are here

Projekti

Format: 2021-11-29
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Pravo konkurencije u primjeni u EU i osvrt na politiku konkurencije u Crnoj Gori
Seminar „Pravo konkurencije u primjeni u EU i osvrt na politiku konkurencije u Crnoj Gori”, u organizaciji Privredne komore Crne Gore, ALA projekta (koji kofinansira Evropska Unija, a implementira GIZ - Njemačka razvojna agencija) i Agencije za zastitu konkurencije, održan je 4....>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Erasmus za mlade preduzetnike
Erasmus za mlade preduzetnike je prekogranični program razmjene koji pruža priliku mladim i obećavajućim preduzetnicima da uče od iskusnih preduzetnika koji upravljaju manjim kompanijama u drugim zemljama učesnicama u projektu.Iskustva se razmjenjuju tokom boravka kod iskusnog...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
EEN - Packaging Innovation Brokerage Event na sajmu HISPACK u Barseloni
U okviru sajma HISPACK, koji se održava od 21. do 24. aprila 2015. godine u Barseloni, Španija - održaće se B2B sastanci u četvrtak 23. aprila.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kako da domaći poljoprivredni proizvodi dobiju kvalitet više
Imajući u vidu potrebu poboljšanja kvaliteta domaćih proizvoda radi boljeg pozicioniranja, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu, Privredna komora Crne Gore u okviru projekta WEELFOOD organizuje na  41. Sajmu hrane  u Budvi okrugli sto na temu: “Kako da domaći...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
TEMPUS WBCInno
Dvodnevni okrugli sto „Jačanje kapaciteta naučno-tehnoloških parkova, biznis inkubatora i drugih organizacija u cilju podrške inovacijama i transferu znanja između privrede i univerziteta u Crnoj Gori“, održan je u Privrednoj komori 19. i 20. februara 2015. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
TEMPUS WBCInno projekat
Univerzitet Crne Gore u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje dvodnevni okrugli sto na temu: Jačanje kapaciteta naučno-tehnoloških parkova, biznis inkubatora i drugih organizacija u cilju podrške inovacijama i transferu znanja između privrede i univerziteta u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar „Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020 - Program EU za finansiranјe istraživanјa i inovacija“, u organizaciji Privredne komore Crne Gore, održan je 26. januara 2015. godine.>>

Pages