You are here

Projekti

Format: 2021-12-05
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
B2B@EUSAIR Forum, Dubrovnik
Zajedno sa Evropskom komisijom, Vlada Republike Hrvatske organizuje Prvi godišnji forum Strategije EU za Jadransko jonsku regiju EUSAIR u Dubrovniku 12-13. maja 2016. godine. Forum će okupiti ministre država učesnika u Strategiji, povjerenike i predstavnike Evropske komisije,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto: Formiranje zajedničkog turističkog proizvoda Crne Gore i Srbije
U okviru projekta Evropska mreža preduzetništva (EEN) Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje okrugli sto - Formiranje zajedničkog turističkog proizvoda Crne Gore i Srbije, u cilju unapređenja regionalne saradnje, razvoja turističke...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zakon o bezbjednosti hrane - podzakonski akti
Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja  14. aprila 2016.godine, u okviru projekta Evropska mreža preduzetništva (EEN), organizovala okrugli sto na temu „Zakon o bezbjednosti hrane - podzakonski akti”. Sa donijetim propisima...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto - Zakon o bezbjednosti hrane - podzakonski  akti
Novim  Zakonom o bezbjednosti hrane, koji je stupio na snagu  15. oktobra 2015. godine, propisuju  se uslovi za bezbjednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, kao i druga pitanja od značaja za...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odgovor na opasnosti u sajber prostoru
Seminar u okviru Tempus projekta "Unaprjeđenje obrazovnog sistema u oblasti sajber bezbjednosti u Crnoj Gori (ECESM)" održan je 8. aprila 2016. u Privrednoj komori Crne Gore. O temi: "Odgovor na opasnosti u sajber prostoru" govorio je dr Toomas Lepik, University of Technology,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Prepoznati značaj sajber bezbjednosti
Privredna komora Crne Gore, u okviru TEMPUS projekta - Unapređenje obrazovanja u oblasti sajber bezbjednosti u Crnoj Gori (ECESM), organizovala je 30. marta 2016. godine seminar na temu „Mrežna bezbjednost i kontrola pristupa“. Predavači su bili dr Flavio Lombardi i dr Stefano...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Saradnja na osnivanju pomorskog klastera
Privredna komora Crne Gore i Specijalna agencija Privredne komore Trsta (ARIES), u saradnji sa Konzorcijumom za pomorstvo i nautiku italijanske regije Frugli Venezia Giulia (DITENAVE), počele su implementaciju projekta „Saradnja Italije i Crne Gore na osnivanju pomorskog klastera...>>

Pages