You are here

Obrazovanje

Format: 2021-10-21
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravljanje promjenama
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, organizovala je 26. februara 2020 godine seminar na temu „Upravljanje promjenama“.’>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kontrolisanje stresa na radnom mjestu
Privredna komora Crne Gore organizovala je 20. februara 2020. godine, u saradnji sa agencijom COFACE, seminar „Kontrolisanje stresa na radnom mjestu i efektivno raspolaganje vremenom“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Efikasno vođenje sastanaka
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 19. februara 2020. godine seminar na temu „Efikasno vođenje sastanaka“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Nacrt Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024.
Privredna komora Crne Gore je, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, 12. februara 2020. godine, organizovala okrugli sto, u okviru javne rasprave o Nacrtu „Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar „Liderske vještine - lider se stvara“
Privredna komora Crne Gore je, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala seminar na temu: „Liderske vještine - lider se stvara“, 11. februara 2020. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa agencijom Coface organizuje seminar „Kontrolisanje stresa na radnom mjestu i efektivno raspolaganje vremenom“. Učesnici će tokom ovog interaktivnog seminara saznati kako stres utiče na psiho-fizicko zdravlje i radne performance, te imati...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Savremeni marketing menadžment
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 4. februara 20120. godine seminar na temu „Savremeni marketing menadžment“.>>

Pages