You are here

Obrazovanje

Format: 2022-01-27
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Procjena vrijednosti preduzeća i određivanje cijene kapitala
Privredna komora Crne Gore je 22. decembra 2021. godine organizovala seminar na temu „Procjena vrijednosti preduzeća i određivanje cijene kapitala“.Događaj je realizovan u okviru manifestacije Dani obrazovanja i učenja odraslih, koja se održava u periodu od 15. novembra do kraja...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u srijedu 22.12.2021. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: Procjena vrijednosti preduzeća i određivanje cijene kapitala.Procjena vrijednosti preduzeća...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uprava prihoda i carina, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, 20. decembra. 2021. u 12:00 h organizuje obuku za poslovne banke i privredne subjekte  na temu ''Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku'' koju će...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Analiza finansijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka
Privredna komora Crne Gore organizovala je 8. decembra 2021. godine seminar „Analiza finansijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka“.Događaj je realizovan u okviru manifestacije Dani obrazovanja i učenja odraslih, koja se održava od 15. novembra do kraja decembra.-...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravljanje marketingom u eri promjena i digitalizacije
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada, organizovala je 1. decembra 2021. godine seminar na temu „Upravljanje marketingom u eri promjena i digitalizacije – jačanje konkurentnosti kroz razvoj efektivne marketing strategije“...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima
Privredna komora Crne Gore organizovala je 24. novembra 2021. godine seminar na temu „Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima“.Donošenjem novog Zakona o reviziji proširen je krug privrednih društava koja moraju uspostaviti odbor za reviziju, a koja su obavezana na...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u srijedu 24.11.2021. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima.Seminar je namijenjen menažmentu i...>>

Pages