You are here

Javne rasprave

Format: 2021-10-21
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Javna rasprava o Izvještaju strateške procjene uticaja na životnu sredinu...
U srijedu 16.10.2013. godine sa početkom u 13h  u prostorijama Privredne Komore Crne Gore će se održati završna javna rasprava o Izvještaju strateške procjene uticaja na životnu sredinu za dokument Strategija sa planom razvoja šuma i šumarstva Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Jakša Barbić
Crnogorski Zakon o privrednim društvima mora se zamijeniti drugim, ne može se dorađivati jer nije podoban da se usklađuje sa evropskim pravom.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Primjena Zakona o javnim nabavkama
Privredna komora Crne Gore organizovala je 15. maja 2013. godine okrugli sto na temu „Primjena Zakona o javnim nabavkama“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Primjena Zakona o javnim nabavkama
Privredna komora Crne Gore organizuje okrugli sto na temu: Primjena Zakona o javnim nabavkama, koji će se održati 15. maja 2013. godine sa početkom u 11 sati, u prostorijama Komore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Predstavljen Zakon o hemikalijama
Okrugli sto o Zakonu o hemikalijama organizovan je u Privrednoj komori Crne Gore 26. aprila 2013. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Prvi Crnogorski parlament preduzeća
Privredna komora Crne Gore i Skupština Crne Gore, u petak 22. marta, 2013. godine organizuju prvi Crnogorski parlament preduzeća.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
infrastruktuta
Moderna, razvijena infrastruktura pretpostavka je integracije u evropske i svjetske prostore. Loša saobraćajna infrastruktura predstavlja jednu od najvećih prepreka ekonomskog razvoja Crne Gore i direktno utiče na konkurentnost privrede, ocijenjeno je na okruglom stolu ...>>

Pages