You are here

Javne rasprave

Format: 2021-10-21
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Pozivamo vas da prisustvujete javnim konsultacijama koje Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Privrednom komorom Crne Gore organizuje:U utorak, 10. novembra u Beranama, u periodu od 12 do 14 časova;U srijedu, 11. novembra u Tivtu, u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privrednici o Partnerstvu za otvorenu upravu
Radni sastanak sa privrednicima o Nacrtu akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu organizovan je u Privrednoj komori Crne Gore 30. oktobra 2015. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Partnerstvo za otvorenu upravu
Globalna inicijativa “Partnerstvo za otvorenu upravu” pokrenuta je 2011. godine sa ciljem da obezbijedi međunarodnu platformu za vlade koje teže otvorenoj i konstruktivnoj saradnji sa civilnim sektorom i najširom društvenom zajednicom u kreiranju politika od opšteg interesa. U...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Dobrovoljno finansijsko restrukturiranje pomoć privredi i bankama
Privredna komora Crne Gore će, kao institucija koja okuplja cjelokupnu privredu i finansijski sektor, preuzeti, ukoliko se steknu uslovi, ulogu inicijatora kako bi se u Crnoj Gori ubrzao proces dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja. Ovo je rečeno na informativnoj sesiji o...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Unapređenje poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove, organizovala je 25. februara 2015. godine okrugli sto posvećen mogućnostima za unapređenje poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Unapređenje poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove Crne Gore organizuje Okrugli sto: Unapređenje poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora, koji će se održati u srijedu, 25.02.2015. godine u 10 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto na temu „Uvođenje zahtjeva energetske efikasnosti u javne nabavke u Crnoj Gori”, u organizaciji Privredne komore Crne Gore i Ministarstva ekonomije, održan je 21. januara 2015. godine.>>

Pages