You are here

Aktuelnosti

Format: 2021-10-21
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore promoviše Javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima za besplatne konsultacije u dijelu preddijagnostike iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Navedeni poziv se sprovodi kroz projekat “Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Evropska inovativna agencija i izvršna agencija za MSP (EISMEA) kroz projekat Evropska mreža preduzetništva (EEN) organizovala je dvodnevni webinar na temu “Unapređenje vrijednosti za korisnika projekta kroz unapređenje servisa vezano za kreiranje profila” 13 i 14 maja. 2021.godine...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Internacionalizacija sistema za stručno osposobljavanje u zemljama zapadnog Balkana (INTERVET WB) je EU projekat koji ima za cilj unapređenje stručnog obrazovanja sa posebnim osvrtom na znanja i vještine stečene kroz praksu, kao i rada organizacija iz ove oblasti.Projekat je...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore učestvovala je na 6. Forumu Strategije Evropske unije za jadransko-jonsku regiju – EUSAIR, koji su organizovala slovenačka vlada – Ministarstvo vanjskih poslova, Vladina kancelarija za evropsku kohezionu politiku i razvoj i Evropska komisija, uz pomoć...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore je 31.3.2021. uspješno završila trogodišnji projekat Shipmentt. Projektni partner iz Albanije, AULEDA (lokalna razvojna agencija), je kandidovao ovaj projekat za nagradu na evropskom takmičenju: Poziv za dobru praksu “Zelena tranzicija: obrazovanje, obuka...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Predstavnik Privredne komore Crne Gore, Mladen Perazić je učestvovao na sastanku Upravnog odbora projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnog Gori”, koji se finansira iz EU-IPA sredstava u okviru Sektorskog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Prvi sastanak operativnog tima projekta Blue Air
Prvi sastanak operativnog tima projekta Blue Air je održan online u srijedu 28. aprila 2021.godine sa početkom u 10:00 časova. Sastanak je vodila Elena Banci, projekt menadžerka Blue Air projekta i predstavnica vodećeg partnera Area naučnog parka iz Trsta. Na sastanku je...>>

Pages