You are here

Aktuelnosti

Format: 2021-10-21
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Radionica: Iskustvo poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja o implemetaciji ovoga procesa u Crnoj Gori
Privredna komora Crne Gore organizovala je 17. juna 2021. godine radionicu u okviru projekta HISTEK - High specialized techicians in KETs - visoko obučeni tehničari za ključne napredne tehnologije, na temu "Iskustvo poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja o...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Institutom za biologiju mora, organizovala je dvije radionice na temu „Eko-inovacije u ribarstvu i akvakulturi“ u Kotoru i Baru. Pomenute radionice realizovane su u okviru projekta ...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
TO REGOS: Ka regionalno zasnovanim standardima zanimanja
Završna konferencija „Ka regionalno zasnovanim standardima zanimanja TO REGOS projekta“, održana je 15. juna 2021. godine u Podgorici.Skup je organizovan u saradnji ERISEE kancelarije, Privredne komore i Centra za stručno obrazovanje, koji su radili na implementaciji projektnih...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Institutom za biologiju mora, organizuje radionice na temu „Eko-inovacije u ribarstvu i akvakulturi“. Pomenute radionice realizuju se u okviru projekta „Osnaživanje inovativnih...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa kompanijama Deloitte i Circular Change, su u utorak 15. juna 2021. godine, organizovali radionicu sa relevantnim akternima na temu “Kojim potencijalima za cirkularnu ekonomiju raspolaže Crna...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Mobilise SME
Privredna komora Crne Gore poziva kompanije da uzmu učešće u projektu MOBILISI SME - “Program mobilnosti u razmjeni znanja i vještina osoblja MSP” i ostvare brojne benefite za sebe i svoje zaposlene.Riječ je o projektu koji Komora realizuje sa partnerima iz devet država, odnosno...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Interreg MED projekat BLUEfasma preko svog pridruženog partnera, Instituta za biologiju mora (IBM-UCG), učestvovao je na „Evropskom pomorskom danu u mojoj zemlji“, koji je organizovan 8. juna 2021. godine hibridno pod nazivom „Pomorski projekti i perspektive u Crnoj Gori...>>

Pages