You are here

Aktuelnosti

Format: 2021-10-21
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore organizovala je prilagođeni događaj projekta HISTEK - High specialized techicians in KETs - visoko obučeni tehničari za ključne napredne tehnologije, 29. juna 2021. godine.Ovaj događaj imao je za cilj promociju značaja HISTEK projekta, njegovih planiranih...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Završna konferencija projekta HISTEK biće održana 29. juna o.g. on-line putem.Projekat HISTEK (High specialized techiciansin KETs – visoko obučeni tehničari za ključne napredne tehnologije) implementiran je i finansiran kroz Program prekogranične saradnje Interreg Italija –...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
„ButtMade“,“Decentralizovana Regenerativna Farma Velesova bašta“ i „Embraced by Nature“ tri su zelene ideje koje su izabrane da predstavljaju Crnu Goru na Regionalnom takmičenju Zelene ideje Balkana,  koje će biti održano u oktobru u Beogradu, u organizaciji Balkan Green...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U prilogu je 3. izdanje biltena u okviru projekta Interreg MED BLUEfasma.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa partnerima u Italiji i Albaniji, a u okviru projekta BRE (Jačanje poslovnih registara), koji se finansira iz programa prekogranične saradnje Interreg Italija-Albanija-Crna Gora, organizuje B2B susrete 8. i 9. jula 2021. godine.Pomenuti B2B...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Nacionalni Klasterski sporazum o saradnji u KETs-u
Dana 22. juna 2021. godine u Privrednoj komori Crne Gore, kao jedan od rezultata implementacije projekta HISTEK potpisan je Nacionalni Klasterski sporazum o saradnji u KETs-u (Nove omogućujuće tehnologije). Potpisnici sporazuma su Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U prilogu se nalazi prvi izvještaj za medije koje je urađen u okviru projekta BLUEAIR. Cilj ovog projekta je da ojača institucionalne kapacitete država/regiona ADRIONA u definisanju zajedničkog pristupa sprovođenju politike pametne specijalizacije u oblasti plavog rasta na...>>

Pages