You are here

Kako do znaka - osnovne informacije

Kako steći pravo na upotrebu znaka "Dobro iz Crne Gore“ ?

Kontakt

 1. Kontaktirajte Sektor za obrazovanje kvalitet Privredne komore Crne Gore

Telefonom: 020 230 446

Telefaksom: 020 230 493

 e-mailom: mkokovic@pkcg.org

Dokumentacija

2. Dostavite Sektoru:

 • zahtjev za dodjelu žiga,
 • potvrda o registraciji i produžetku registracije privrednog društva, odnosno preduzetnika koji podnosi Zahtjev, izdata od strane Centralnog registra privrednih subjekata,
 • rješenje o razvrstavanju iz Uprave za statistiku,
 • izjava podnosioca zahtjeva o crnogorskom porijeklu robe (za proizvode),
 • rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju, certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odredbi koje se odnose na proizvod ili uslugu,
 • tehnička dokumentacija proizvoda ili usluge, promotivni materijali i druga dokumentacija za jedinstvenu i pouzdanu identifikaciju proizvoda ili usluge,
 • certifikati ili drugi dokumenti o uvedenom sistemu kvaliteta,
 • dokumentacija o proizvodu ili usluzi s kojom podnosilac zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje bezbjednosti i kvaliteta proizvoda ili usluge,
 • kratki opis djelovanja, razvoja i drugih podataka o podnosiocu zahtjeva i
 • dokaz o uplaćenom iznosu za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku dodjele znaka.

Postupak

3. Sektor dobijenu dokumentaciju proslijeđuje nadležnom tehničkom komitetu.

4. Tehnički komitet nakon razmatranja dobijene dokumentacije i posjete podnosiocu zahtjeva, donosi pozitivno ili negativno stručno mišljenje.

5. Stručno mišljenje se prosljeđuje Savjetu koji donosi odluku o dodjeli Znaka.

6. U slučaju pozitivne odluke Savjeta, potpisujete ugovor o pravu upotrebe znaka na pet godina i podmirujete godišnju naknadu za pravo upotrebe znaka.