You are here

Rezultati Konkursa za izradu crnogorskih suvenira za EXPO - Milano 2015

15/06/2014

Kancelarija Crne Gore za Expo-Milano 2015 raspisala je Konkurs za izradu crnogorskih suvenira na svjetskoj izložbi EXPO-Milano 2015, dana 14. 04. 2014. godine.

Komisija koja je formirana Rješenjem Generalnog komesara i Direktora Kancelarije Crne Gore za EXPO-Milano 2015, a činili su je:
1.    Igor Rakčević, predsjednik ULUCG-a - predsjednik
2.    Ivanka Prelević, akademski vajar - član
3.    Ljiljana Karadžić, istoričarka umjetnosti - član
4.    Novica Bulatović, PKCG - član

razmatrala je pristigle radove 9. juna 2014. godine i donijela sljedeću

Odluku

Nagrađuju se sljedeći radovi

A) u kategoriji VIP suvenira
- šifra ”29.05” – Nada Kažić
- šifra “2212” – Tijana Dujović Lišćević
B) u kategoriji komercijalnih suvenira
- šifra “Đekna” – Željka Zelenika Jakovljević
- šifra “Uspomena” – Smiljana Radusinović
- šifra “12.23” – Željka Zelenika Jakovljević.

jordan Sneakers | Nike