You are here

Pripreme za EXPO teku po planu

24/07/2014

Vlada Crne Gore je, na sjednici 24. jula 2014. godine, usvojila Informaciju o statusu priprema za organizaciju nastupa naše zemlje na svjetskoj izložbi EXPO Milano koja će se održati od 1. maja do 31. oktobra 2015. godine. Konstatovano je da pripreme teku u skladu sa planiranom dinamikom, pa se očekuje da će naša zemlja potpuno spremna dočekati početak Izložbe.

Medijima se, ovim povodom, u svojstvu Generalnog komesara Crne Gore za EXPO, obratio potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić. On je iznio informacije o organizaciji i značaju Svjetske izložbe (Exposicion Mondial), istorijatu, osnovnom konceptu na kojem je zasnovan EXPO 2015 Milano i o našem učešću.

Saveljić je podsjetio da je prvi EXPO organizovan u Londonu 1851, dok je Crna Gora premijerno nastupila 1905. u Liježu, a nakon toga 2010. u Šangaju. Prvobitno je EXPO bio mjesto predstavljanja tehničkih inovacija od svjetskog značaja i značajnih građevinskih poduhvata, kao što su telegraf, solarni panel, Ajfelov toranj i Atomijum. Svaki EXPO ima određenu temu, pa je u Milanu to hrana.

- Okvir za naš nastup čini tema izložbe „Hraniti planetu. Energija za život“. Crna Gora nastupa u okviru Biomediteranskog klastera, čija je poruka: „Zdravlje, harmonija i ljepota“, pod motom: „Mala zemlja velikih mogućnosti“. Naša tematska izjava u fokus stavlja zdravu hranu, ekologiju i turizam – rekao je Saveljić.

Crna Gora je za potrebe predstavljanja na EXPO-u iznajmila paviljon od 500 m2. Ukupni izložbeni prostor zauzima površinu od 1,1 miliona m2, na kojem će izlagati 147 zemalja.

Potpredsjednik Komore se osvrnuo na do sada realizovane aktivnosti u okviru priprema za nastup u Milanu. Formirana je Kancelarija za pripremu nastupa, odabren je koncept idejnog rješenja koji je izradio Atelje Marko Brajović iz Brazila, pokrenute su aktivnosti u vezi sa organizacijom restorana sa nacionalnom kuhinjom u okviru našeg paviljona, odabran je jedan broj suvenira sa nacionalnim motivima, razgovarano je sa renomiranim umjetnicima iz Crne Gore u vezi sa njihovim učešćem u kulturnim dešavanjima u okviru EXPO (Marinom Abramović i Milošom Kardaglićem). Kandidovani su datumi 21. maj i 13. jul za održavanje posebnog Dana države na EXPO-u, otpočeo je proces odabira informatora za Paviljon (a to će biti naši studenti koji se školuju u Italiji), kao i uniformi za osoblje.

- Sa Ministarstvom zdravlja Italije započeli smo proces dobijanja dozvola za izvoz crnogorskih karakterističnih prehrambenih proizvoda u vrijeme i za potrebe Izložbe, koji inače nemaju izvozni broj za zemlje EU – rekao je Saveljić.

Prema procjenama organizatora, nastup Crne Gore na Svjetskoj izložbi će koštati 1,8 miliona eura, od čega je 500.000 namijenjeno za iznajmljivanje paviljona. Dosadašnji rad i pripreme finansiraju se od sredstava preostalih sa EXPO-a u Šangaju i donatorskih sredstava koje smo dobili od Vlade Italije. Vlada je obezbijedila sredstva za najam izložbenog prostora i po programu je uplaćena prva tranša. Trošenje sredstava, pored Generalnog komesara, kontroliše Privredna komora Crne Gore, koja je odlukom Vlade određena za nosioca aktivnosti, uz Vladu i Ministarstvo finansija.

- Nedostajući iznos sredstava za realizaciju ovog projekta biće prikupljen kroz učešće crnogorskih privrednih društava i već sada imamo naznake o zatvaranju kompletne finansijske konstrukcije našeg nastupa – kazao je Saveljić

On je kazao da će tokom narednih devet mjeseci, preostalih do otvaranja izložbe, fokus biti na detaljnoj razradi sadržaja crnogorskog nastupa koji podrazumijeva predstavljanje kulturnih, istorijskih, turističkih i drugih specifičnosti naše zemlje.

- Očekujemo da kroz susrete, koji će biti organizovani tokom trajanja Izložbe, doprinesemo prepoznatljivosti Crne Gore kao destinacije koja pruža velike mogućnosti za investicije u turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima – rekao je potpredsjednik Komore.

Nike Sneakers | 『アディダス』に分類された記事一覧