You are here

Seminar - Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima

04/05/2022

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorice, u srijedu 11.5.2022. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima.

Seminar je namijenjen menažmentu i zaposlenima na rukovodećim pozicijama, u srednjim i velikim privrednim društvima, koja shodno Zakonu o reviziji i Zakonu o privrednim društvima moraju da imaju ovo tijelo.

Donošenjem novog Zakona o reviziji proširen je krug privrednih društava koja moraju uspostaviti odbor za reviziju, a koja su obavezana na vršenje godišnje eksterne revizije. Ranije, imenovanje revizorskog odbora bilo je obaveza samo za velika privredna društva, a sada su to i srednja privredna društva, kao i druga privredna društva utvrđena čl. 29 novog Zakona (matična pravna lica, investiciona društva, investicioni fondovi, dobrovoljni penzioni fondovi, itd.). Nadležnosti odbora za reviziju stalno se proširuju, tako da u sistemima sa razvijenim korporativnim upravljanjem, oni razmatraju godišnje strategije rizika, vrše nadzor nad sistemom upravljanja rizikom, osiguravaju da interna kontrola bude adekvatna i funkcioniše u skladu sa standardima, predlaže izbor eksternog revizora, itd. Odbor za reviziju nije organ upravljanja i rukovođenja u privrednim društvima, odnosno, dio upravljačke strukture privrednog društva, već tijelo u službi menadžmenta sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja.

Shodno navedenom, fokus seminara je upoznavanje menadžmenta i zaposlenih na rukovodećim pozicijama u srednjim i velikim privrednim društvima sa ulogom i značajem odbora za reviziju u cilju unapređenja ukupne poslovne politike društva.

U cilju uspješne realizacije događaja, kao i zbog ograničenog broja učesnika, molimo da blagovremeno odredite vaše predstavnike (maksimalno dva učesnika iz istog preduzeća), pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do utorka 10.5.2022. godine.

Agenda seminara je u prilogu poziva.

Kontakt telefon za dodatne informacije je 020 230 705

Files:

We recommend