You are here

Procjena vrijednosti preduzeća i određivanje cijene kapitala - seminar

17/12/2021

Privredna komora Crne Gore, u srijedu 22.12.2021. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: Procjena vrijednosti preduzeća i određivanje cijene kapitala.

Procjena vrijednosti preduzeća je postupak utvrđivanja vrijednosti kapitala ili imovine preduzeća. Utvrđivanje vrijednosti kapitala ili imovine je aktivnost koja ima svoje: postulate ili pretpostavke, aspekte ili komponente, pristupe ili koncepte i metode i tehnike. Navedene teme biće predmet razmatranja ovog seminara. Posebna pažnja biće posvećena prinosnim metodama procjene vrijednosti kapitala, među kojima se posebno izdvaja metoda diskontovanja neto novčanih tokova nakon servisiranja duga. Procjena vrijednosti preduzeća je aktivnost sa elementima nauke i vještine.

U normativnom smislu uređena je Zakonom o računovodstvu i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine kao i primjenom Međunarodnih standarda za procjenu vrijednosti. U kontekstu primjene standarda predmet naše analize biće: djelokrug standarda, istraživanje i usaglašenost, izvještavanje, osnov vrednovanja, pristupi procjeni i metodi procjene. Jedan od najvažnijih elemenata procjene vrijednosti preduzeća je utvrđivanje cijene kapitala. U praksi procjenjivanja koriste se različiti modeli, u zavisnosti od cilja procjene, metoda procjene i raspoloživosti informacija. Problematika utvrđivanja cijene kapitala u Crnoj Gori sagledaće se kroz primjenu modela „zidanja“ i CAPM modela, odnosno procječne ponderisane cijene kapitala.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do utorka 21.12.2021. godine.

Seminar će biti organizovan hibridno (fizičko prisustvo i online praćenje), odnosno tokom procesa prijave na LINK-u, imaćete opciju odabira prisustva događaju: u sali Privredne komore Crne Gore ili online – preko Zoom aplikacije.

S obzirom da je broj mjesta u prostorijama Privredne komore Crne Gore ograničen, u slučaju da odaberete opciju prisustva u sali Privredne komore, a kapaciteti budu već popunjeni, prijava za tu opciju biće automatski zatvorena i imaćete samo opciju online praćenja događaja, koju ćete moći da iskoristite.

Prilikom realizacije skupa molimo da se poštuju mjere epidemiološke zaštite, shodno instrukcijama zdravstvenih tijela. 

Files:

We recommend