You are here

Istraživanјe o ključnim pokazateljima performansi i sprovođenјu zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana

17/09/2021

Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana je pokrenuo istraživanje o klјučnim pokazatelјima performansi i sprovođenju Zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana.

Rezultati istraživanja će pomoći kreatorima politika u oblikovanju mjera i realizaciji aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju bolјeg poslovnog okruženja u cijelom regionu.

Anketa se nalazi na linku (MNE ENG) i biće otvorena do 6. oktobra.

Kontakt osoba: Miljan Šestović

Mail adresa: msestovic@pkcg.org

Telefon: 020 230 423 

We recommend