You are here

A.D. "Centrojadran" Bar

Akcionarsko društvo
Bar JNA 4

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telephone: +382 30 346 341
Fax: +382 30 346 345