You are here

Chamber’s department

Za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova u Komori je organizovana stručna služba.

Stručnom službom rukovodi Generalni sekretar Komore.
Stručna služba Komore sastoji se od organizacionih djelova koji obavljaju poslove za potrebe članova Komore i njihovih organa i tijela.
U Stručnoj službi Komore postoje slijedeći organizacioni djelovi:
•    Kabinet predsjednika
•    Sektor za analize i istraživanja
•    Sektor za ekonomske odnose sa inostranstvom
•    Sektor za edukacije i obrazovanje
•    Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove
•    Služba saobraćaja
•    Služba za kvalitet
•    Služba za informisanje, odnose sa javnošću i marketing
•    Služba za projekte
Saradnja organizacionih djelova Stručne službe Komore ostvaruje se razmjenom analitičko-informacionih materijala, obrazovanjem zajedničkih radnih grupa za obradu određenih pitanja i priprema odgovarajućih materijala, međusobnim konsultacijama i na drugi način.
Stručna služba u obradi i pripremi materijala za potrebe Komore sarađuje sa stručnim službama privrednih društava, organima i organizacijama u državi i sa drugim stručnim i specijalizovanim institucijama i organizacijama.

jordan Sneakers | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov

We recommend