You are here

Cjenovnik

Cijena online sertifikata »Excellent SME Montenegro« iznosi 297 EUR.

Za svaki dodatni sertifikat na drugom sajtu sa drugim domenom, a koji je u vlasništvu Vašeg preduzeća, cijena je 60 EUR.

Cijena sertifikata pokriva upotrebu informacijske tehnologije za korišćenje, objavu i nadzor nad online sertifikatom, troškove povezane sa bonitetnim izvještajima i stalnim nadzorom ispunjavanja uslova za korišćenje certifikata.

Best Nike Sneakers | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases