You are here

Cijena TIR karneta

Trenutno se u TIR odjeljenju Privredne komore mogu nabaviti samo karneti od 14 voleta po cijeni od 100,00 €.